Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene Voorwaarden

   Identiteit van de verkoper

   Wij zijn:

   MUFRAL BV
   Nieuwstraat 8
   9840 De Pinte
   België 

   E-mailadres: [email protected] (algemeen) / [email protected] (klantvragen, bestelling en service)
   Telefoonnumer: +32471830553
   Ondernemingsnummer: 0763.568.261
   BTW: BE0763.568.261

   Artikel 1 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

   1.1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, bestelling en overeenkomst met MUFRAL BV.

   1.2. Wij leveren op dit moment enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling dus weigeren.

   1.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te platen plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

   1.4. Het plaatsen van een bestelling op de Website (of desgevallend, op andere wijze) geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website.


   1.5. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover dit expliciet en schriftelijk met MUFRAL BV is overeengekomen.

   1.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MUFRAL BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MUFRAL BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

   1.7. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met schriftelijke bevestiging een kopie van deze Algemene Voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

   1.8. MUFRAL BV heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website inclusief gebruikte illustraties, te wijzigen. Aan deze illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.

   1.9. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
    

   Artikel 2 - Ons aanbod en jouw bestelling

   2.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

   2.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je toe te laten een goede beoordeling te maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. 

   2.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling schriftelijk bevestigen (per mail) en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben (zie verder Artikel 5). 

   2.4. Om een product aan te kopen via 3DPrinthings.BE, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar het door jou opgegeven adres of een afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

   2.5. De ontvangstbevestiging van je bestelling vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van de door jou als klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens zoals naam, factuuradres, adres waar het product naartoe gestuurd wordt en het e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de contactgegevens van MUFRAL BV (3DPrinthings.BE), waar je als klant terechtkan voor verdere informatie. 

   2.6. Tenzij anders is overeengekomen, levert MUFRAL BV enkel producten na bestelling via de Website, door natuurlijke personen die zich correct identificeren. Diensten of producten die we niet rechtstreeks via de Website verkopen, kunnen schriftelijk worden aangevraagd en besteld door goedkeuring van een offerte.
    

   Artikel 3 - Herroepingsrecht

   3.1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Dit verloopt via hetzelfde betaalmiddel waarmee je de aankoop hebt gedaan, tenzij we dit anders aangeven.

   3.2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

   3.3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

   3.4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je de goederen wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. In geval van verbruiksgoederen, behouden wij het recht voor enkel producten terug te nemen waarvan de beschermende verpakking ongeopend en 100% intact is. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat de goederen in verkoopbare staat moeten worden terugbezorgd. Voor op maat gemaakte/gepersonaliseerde producten wordt in de regel geen retour aanvaard.

   3.4.1. Je kan je retourpakket laten bezorgen via de post of een koerier, of zelf komen afleveren (in onderlinge afspraak). Hou er rekening mee dat retourzendingen gebeuren op jouw verantwoordelijkheid.
    

   3.4.2. Retourzendingen kunnen via e-mail worden gemeld via [email protected]. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. We vragen gebruik te maken van onderstaand modelformulier om je rechten snel en correct uit te oefenen. Indien je bij ons een klantenaccount hebt, dan is het ook mogelijk bij je bestelling 1 of meerdere producten retour te melden. In dat geval hebben wij geen ingevuld formulier meer nodig.
    
   MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
   (dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wil herroepen)
    
   Aan MUFRAL BV (3DPrinthings webshop) - [email protected]
   • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
   • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
   • Naam/Namen consument(en)
   • Adres consument(en)
   • Datum
   (*) Schrappen wat niet van toepassing is.

   3.4.3. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking of via een door jou gekozen en betaalde koeriersdienst, met vermelding van jouw gegevens (minstens naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar: 3DPrinthings.BE, Nieuwstraat 8, 9840 De Pinte, België. Enkel indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt MUFRAL BV (3DPrinthings.BE) binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die je gemaakt hebt om het product terug te sturen).
    

   Artikel 4 - Prijs

   4.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

   4.2. De vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief alle belastingen, BTW, taksen (zoals Recupel bijdrage) en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verpakkings- en verzendkosten aan te rekenen, waarbij dit bedrag afhankelijk kan zijn van het leveradres. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
    

   Artikel 5 - Betaling

   5.1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze Website aanvaarden, tenzij we anders met jou overeengekomen zijn.

   5.2. Volgende veilige betaalmethoden worden aangeboden via de Website: Bancontact/MisterCash, iDEAL, Apple Pay, Paypal, VISA (Carte Bleue)/Mastercard/American Express, KBC/CBC Online, Belfius Direct Net, bankoverschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder, worden niet aanvaard of verwerkt.

   5.3. Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens tijdens het betalingsproces, vragen wij je uitdrukkelijk dit onmiddellijk te melden via het e-mailadres [email protected].

   5.4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
    

   Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

   6.1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande nationale en internationale wetgeving (zoals o.a. CE-conformiteitsverklaring). Op vraag kunnen wij jou de nodige documentatie daarvan bezorgen.

   6.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen door hetzelfde product of een product met evenwaardige specificaties, mits gebreken of defecten zijn opgetreden bij normaal gebruik en conform de gebruiksinstructies die van toepassing zijn. We willen erop wijzen dat ondanks correct gebruik, bepaalde onderdelen en materialen mogelijk niet onder de wettelijke garantie vallen, omwille van hun aard. Heb je hier vragen over, dan raden we je aan contact te nemen vóór je definitief overgaat tot de aankoop.

   6.3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Desgevallend stellen we je de nodige vervangonderdelen ter beschikking, zodat je die indien gewenst deze zelf en op eigen verantwoordelijkheid kan vervangen, voor zover dit mogelijk wordt geacht. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

   6.4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal jij zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

   6.5. Bovenstaande minimum garantievoorwaarden 6.2-6.4, gelden enkel wanneer natuurlijke personen een bestelling plaatsen voor privé gebruik. Bij aankopen voor (hoofdzakelijk) professioneel gebruik, is onze garantie beperkt tot 12 maanden. Indien je als klant een aankoop doet op een ondernemingsnummer en/of BTW-nummer (zoals op de verkoopsovereenkomst of factuur vermeld), veronderstellen wij dat het product hoofdzakelijk professioneel zal worden gebruikt.

   6.6. Op bepaalde producten/toestellen die we verkopen, is mogelijk een extra garantie van toepassing. Dit zal desgevallend worden vermeld bij de productinformatie. Indien er geen specifieke garantie wordt vermeld, gelden de termijnen die in onze Algemene Voorwaarden worden vermeld. Buiten de garantietermijn en garantievoorwaarden kan de klant steeds terugvallen op een (betalende) service na verkoop.

   6.7. In het geval de klant op eigen initiatief overgaat tot modificatie van een product/toestel (inclusief software), kan de garantie geheel of gedeeltelijk vervallen, met name als deze modificatie niet door de fabrikant wordt ondersteund.   
    

   Artikel 7 - Levering en uitvoering

   7.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.  Er wordt bij het plaatsen van de bestelling minstens 2 keer gevraagd om jouw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar MUFRAL BV (3DPrinthings.BE) dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als je alsnog de goederen wenst te ontvangen. Wanneer de goederen niet terugkeren naar MUFRAL BV (3DPrinthings.BE) dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

   7.2. Wanneer een artikel op voorraad is bij ons wordt het aangeboden op jouw leveringsadres/afhaalpunt in België/Nederland binnen 1-2 werkdagen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld op het moment van de aankoop. Wanneer een of meerdere artikelen uit je bestelling niet op voorraad is (zijn), wordt de volledige bestelling aangeboden op jouw leveringsadres binnen de aangegeven termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij informeren jou steeds zo goed mogelijk over de verwachte levertermijn. 

   7.3. Levertermijnen gelden steeds vanaf het moment van ontvangst van de betaling, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

   7.4. Voor de levering van bestellingen op onze webshop, werken wij standaard Bpost (België) en DPD (Nederland). Als klant heb je de keuze tussen levering op adres of een afhaalpunt in het Bpost/DPD netwerk. De tarieven die we hierbij hanteren, worden vermeld bij de bestelling. Er zijn bijgevolg geen extra kosten bij de levering zelf.
   Voor de verzending en levering van bepaalde producten of door partners, kunnen wij eventueel andere vervoerders (Fedex, DHL ...) inschakelen. Leveringen gebeuren doorgaans op weekdagen, tussen 8-18u (afhankelijk van de vervoerder).

   Bestelde diensten worden op vooraf afgesproken dagen/tijdstippen geleverd.

   7.5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.

   7.6. De verzending van jouw bestelling gebeurt steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post of bij de vervoerder. Als je ons echter goederen retour zendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

   7.7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je dient hiervoor een email te sturen naar [email protected] waarin je duidelijk de referentie van de bestelling en desbetreffend producten en referenties vermeldt waar een probleem mee is, en een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Desgevallend kan je gevraagd worden een foto te bezorgen van de beschadigde producten.

   7.8. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
    

   Artikel 8 - Overmacht

   8.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

   8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden ... 
    

   Artikel 9 - Intellectuele eigendom

   9.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

   9.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
    

   Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen

   10.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

   10.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige Algemene Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

   10.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen, ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

   10.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

   10.5. MUFRAL BV is aangesloten bij Safeshops.be. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumer-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Om uw klantervaring te verbeteren, maakt MUFRAL BV gebruik van cookies. Je kan je toestemming voor onze cookies zelf instellen. Cookies beheren